רשת חניוני M.M.N.

חניון תת קרקעי + קומת קרקע ששטחו 6173 מ"ר ל-166 כלי רכב.(מהם 7 לנכים) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון תת קרקעי + קומת קרקע ששטחו 6173 מ"ר ל-166 כלי רכב.(מהם 7 לנכים) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו