שאול הדייג אבי רוקח

חנות דגים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס פנחס – 054-5227770 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%99%d7%92-%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%97/
חנות דגים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס פנחס – 054-5227770 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%99%d7%92-%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%97/