שאול תשרנוחובסקי

מדרכה שבאמצע יש עצים גדולים שלא משאירים סיכוי לעבור במדרכה, וגם המדרכה עצמה היא עקומה ועם שבירות.
מדרכה שבאמצע יש עצים גדולים שלא משאירים סיכוי לעבור במדרכה, וגם המדרכה עצמה היא עקומה ועם שבירות.