שביל של פארק.

שביל נגיש למעבר. פארק מול בניין שימחה הולצברג 3.
שביל נגיש למעבר. פארק מול בניין שימחה הולצברג 3.