שדרות ציונה צרפת פינת רחוב האלה

מדרכה לא מונמכת במעבר החצייה בשדרות ציונה צרפת
מדרכה לא מונמכת במעבר החצייה בשדרות ציונה צרפת