שווארמה ההגנה

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חזן יוסף – 058-6140240 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חזן יוסף – 058-6140240 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94/