שווארמה טורקי

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שיינפלד חיים -054-8460500 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%99/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שיינפלד חיים -054-8460500 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%99/