שווארמה פלאפל אלי

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חסידה מרדכי – 052-2722024 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%99/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חסידה מרדכי – 052-2722024 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%99/