שוורמה בשדרה 

מסעדה בשרי , בכשרות רגילה, שם המשגיח בנאל טובים  - 050-4503464 
מסעדה בשרי , בכשרות רגילה, שם המשגיח בנאל טובים  - 050-4503464