שומשום בר

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח רוטנברג ברוך – 052-2444743 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח רוטנברג ברוך – 052-2444743 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8/