שומשום בר בריאות

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פלמנבויים חיים – 058-4430841 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פלמנבויים חיים – 058-4430841 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa/