שופרסל נורדאו

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח איזנשטט שבתאי – 050-4055532 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%90%d7%95/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח איזנשטט שבתאי – 050-4055532 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9c-%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%90%d7%95/