שופר סל שלי

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חגירה שמואל - 050-6365062
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חגירה שמואל - 050-6365062