שוקולטה סניף קלאוזנר

מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מיכאלי מאיר – 050-4199557 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%a8/
מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מיכאלי מאיר – 050-4199557 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%a8/