שוק הדגים

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חגיגי אלעד אלישיב – 050-9304069 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%92%d7%99%d7%9d/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חגיגי אלעד אלישיב – 050-9304069 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%92%d7%99%d7%9d/