שוק החקלאים

ירקן כללי, בכשרות רגילה
ירקן כללי, בכשרות רגילה