שוק על ירך

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מעטוף דוד – 054-3028788 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a8%d7%9a/
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מעטוף דוד – 054-3028788 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a8%d7%9a/