שוק פוד

בר אקטיבי כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צארום שלום – 054-8480018 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a4%d7%95%d7%93/
בר אקטיבי כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צארום שלום – 054-8480018 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a4%d7%95%d7%93/