שוק שופרסל סניף צה"ל

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אליהו משה – 052-3340854 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9c-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a6%d7%94%d7%9c/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אליהו משה – 052-3340854 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9c-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a6%d7%94%d7%9c/