שניצליין

מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בן שבת אילן - 054-8443303
מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בן שבת אילן - 054-8443303