שף סלט

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פלקסר יהודה – 054-8484872 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%a3-%d7%a1%d7%9c%d7%98/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פלקסר יהודה – 054-8484872 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a9%d7%a3-%d7%a1%d7%9c%d7%98/