שפע מטעמים

קייטרינג בשרי , בכשרות מחפוד, שם המשגיח צמח אהרון הלל - 054-6761379
קייטרינג בשרי , בכשרות מחפוד, שם המשגיח צמח אהרון הלל - 054-6761379