תה מעיין כלבו מכבים

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח וייס שמואל -052-7664541 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9b%d7%9c%d7%91%d7%95-%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%9d/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח וייס שמואל -052-7664541 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9b%d7%9c%d7%91%d7%95-%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%9d/