תחנת אוטובוס חיים לסקוב/אוריאל מנוחין

תחנת אוטובוס נגישה
תחנת אוטובוס נגישה