תחנת אוטובוס יעקב פרי/ספורטק 30701

מונגשת, יש סימון כחול
מונגשת, יש סימון כחול