תחנת אוטובוס מונגשת מול הכניסה לפארק היובל

תחנת האטובוס ירושלים/ מגיני הגליל מול הכניסה הדרומית לפארק היובל, בעלת סימון כחול המשמש כמקום עלייה לאוטובוס לאנשים על כיסא גלגלים
תחנת האטובוס ירושלים/ מגיני הגליל מול הכניסה הדרומית לפארק היובל, בעלת סימון כחול המשמש כמקום עלייה לאוטובוס לאנשים על כיסא גלגלים