תחנת אוטובוס עם סימון כחול ברחוב חיים ברלב

תחנת אוטובוס נגישה בעלת עמדת עלייה לאנשים על כיסא גלגלים חיים בר לב/מאאס מול הכניסה הראשית לבית ספר שז"ר
תחנת אוטובוס נגישה בעלת עמדת עלייה לאנשים על כיסא גלגלים חיים בר לב/מאאס מול הכניסה הראשית לבית ספר שז"ר