תחנת אוטובוס 30481

יש סימון אבל במקום לא נכון ולא ברור
יש סימון אבל במקום לא נכון ולא ברור