תחנת אוטובוס

תחנת אוטובוס נגישה ברחוב יעקובי ברחובות החדשה.
תחנת אוטובוס נגישה ברחוב יעקובי ברחובות החדשה.