תל - נורדאו

תעריף יום: א`- ה` 07:00 - 19:00 לשעה ראשונה או חלק ממנה 12 ₪, כל ¼ שעה נוספת או חלק ממנה 3 ₪, משעה 19:00 עד השעה 07:00 למחרת כניסה חד פעמית 20 ש"חחלון תעריף יום: ימי ו` 07:00 -16:00 לשעה ראשונה או חלק ממנה 12 ₪, כל ¼ שעה נוספת או חלק ממנה 3 ש"חתעריף לילה: 16:00 - 07:00 למחרת כניסה חג פעמית 20 ש... Read More
תעריף יום: א`- ה` 07:00 - 19:00 לשעה ראשונה או חלק ממנה 12 ₪, כל ¼ שעה נוספת או חלק ממנה 3 ₪, משעה 19:00 עד השעה 07:00 למחרת כניסה חד פעמית 20 ש"חחלון תעריף יום: ימי ו` 07:00 -16:00 לשעה ראשונה או חלק ממנה 12 ₪, כל ¼ שעה נוספת או חלק ממנה 3 ש"חתעריף לילה: 16:00 - 07:00 למחרת כניסה חג פעמית 20 ש"ח, שבת 07:00 - 07:00 למחרת כניסה חד פעמית 20 ש"חהערות תעריף: השהיה בחניון עד 10 דקות ללא תשלום!! ‡ בחניון זה ניתנת הנחת תושב בסך 75% מתעריף החניון.חניון קרוב לבית מהשעה 19:00 - 08:00 למחרת לבעלי תו אזורי מתאיםנלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו