תמונת גירוש לשילוחים

הבית הלבן בתמונה היום הוא ורוד. הבית החום חדש
הבית הלבן בתמונה היום הוא ורוד. הבית החום חדש