תנובת הפרי

ירקן כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח דרוק בנימין - 054-8420684
ירקן כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח דרוק בנימין - 054-8420684