תצפית המאגרים - נחל הבשור

תצפית לעבר מאגרי המים בנחל הבשור. הגישה נגישה ואפשר להגיע עם עגלות
תצפית לעבר מאגרי המים בנחל הבשור. הגישה נגישה ואפשר להגיע עם עגלות