תצפית כח נתי

תצפית כח נתי אשר מתצפת לעבר גבול סוריה וקוניטריה , התצפית הינה על שם כח נתי במלחמת יום כיפור בשנת 1973
תצפית כח נתי אשר מתצפת לעבר גבול סוריה וקוניטריה , התצפית הינה על שם כח נתי במלחמת יום כיפור בשנת 1973