‎חניון מחסה לציבור רחוב מנחם בגין בית מבני גזית

‎כשיר לשימוש, חניון מחסה בית מבני גזית
‎כשיר לשימוש, חניון מחסה בית מבני גזית