‎מיקום בית הכנסת הישן

הפסיק לשמש עם תחילת המלחמה ופוצץ על ידי הגרמנים ב 1943
הפסיק לשמש עם תחילת המלחמה ופוצץ על ידי הגרמנים ב 1943