גן גלסברג

גינה עירונית עם מתקן אחד, לא נגיש
גינה עירונית עם מתקן אחד, לא נגיש