גן הכובשים הגדול

גינה עירונית עם 10 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים
גינה עירונית עם 10 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים