גן יוסי עובד

גינה עירונית עם 3 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים
גינה עירונית עם 3 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים