גן למדן יצחק

גינה עירונית עם 7 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 7 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים