גן סטראנסקי

גינה עירונית עם 19 מתקנים, מתוכם 3 נגיש/ים
גינה עירונית עם 19 מתקנים, מתוכם 3 נגיש/ים