חניון בית פסגות

חניון בנוי תת קרקעי ששטחו 8540 מ"ר ל-324 כלי רכב.(מהם 16 לנכים ) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון בנוי תת קרקעי ששטחו 8540 מ"ר ל-324 כלי רכב.(מהם 16 לנכים ) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו