חניון בלומפליד

חניון ששטחו 10425 מ"ר (בשטח פתוח).- מקומות חניה - 393 + 10 חניות לנכים אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון ששטחו 10425 מ"ר (בשטח פתוח).- מקומות חניה - 393 + 10 חניות לנכים אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו