חניון ברוריה

חניון בנוי ששטחו 4461 מ"ר ל-222 כלי רכב (מהם 8 נכים). אחוזת החוף: כן. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון בנוי ששטחו 4461 מ"ר ל-222 כלי רכב (מהם 8 נכים). אחוזת החוף: כן. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו