חניון גלי גיל

חניון במגרש ששטחו 3017 מ"ר ל-129 כלי רכב. מהם 5 מקומות חנייה לנכים, הגישה לחניון מרחוב שפע טל מרמת גן. אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 3017 מ"ר ל-129 כלי רכב. מהם 5 מקומות חנייה לנכים, הגישה לחניון מרחוב שפע טל מרמת גן. אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו