חניון גרוזנברג

חניון בנוי ששטחו 12872 מ"ר ל-412 כלי רכב (מהם 9 לנכים). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו http://centralpark.co.il/parking/%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%91%d7%a8%d7%92/
חניון בנוי ששטחו 12872 מ"ר ל-412 כלי רכב (מהם 9 לנכים). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו http://centralpark.co.il/parking/%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%91%d7%a8%d7%92/