חניון דן פנורמה

חניון במגרש ובמבנה עילי ששטחו 6104 מ"ר ל- 232 כלי רכב (שטח החניון במגרש 1920 מ"ר ל- 67 כלי רכב ובמבנה 4184 מ"ר ל -165 כלי רכב ) (מהם 7 לנכים.) ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ובמבנה עילי ששטחו 6104 מ"ר ל- 232 כלי רכב (שטח החניון במגרש 1920 מ"ר ל- 67 כלי רכב ובמבנה 4184 מ"ר ל -165 כלי רכב ) (מהם 7 לנכים.) ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו