חניון הארד

חניון לא מקורה בשטח 7087.50, 292 חניות מתוכם 6 לאנשים בעלי מוגבלו. ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון לא מקורה בשטח 7087.50, 292 חניות מתוכם 6 לאנשים בעלי מוגבלו. ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו