חניון היכל הספורט נוקיה

חניון במגרש ששטחו 15185 מ"ר 574 מקומות חניה מתוכם 20 לנכים אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 15185 מ"ר 574 מקומות חניה מתוכם 20 לנכים אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו