חניון הילטון

חניון במגרש ששטחו 5,700 מ"ר ל-204 כלי רכב.(3,580 מ"ר לא מקורה ו- 2,120 מ"ר מקורה ). ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 5,700 מ"ר ל-204 כלי רכב.(3,580 מ"ר לא מקורה ו- 2,120 מ"ר מקורה ). ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו